Höhe 76cm

1-24 von 35
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V2000 7U

Label-AV-ZUG Backofen Combair V2000 7U, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Einbau in Unterschrank, To...
CHF 1'458.90 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V2000 76

Label-AV-ZUG Backofen Combair V2000 76, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Touchscreenmit CircleSlide...
CHF 1'458.90 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V2000 7U

Label-AV-ZUG Backofen Combair V2000 7U, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas Platinum, Einbau in Unterschrank, T...
CHF 1'498.90 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V2000 76

Label-AV-ZUG Backofen Combair V2000 76, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas Platinum, Touchscreenmit CircleSlid...
CHF 1'498.90 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V2000 7U

Label-AV-ZUG Backofen Combair V2000 7U, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Einbau in Unterschrank, To...
CHF 1'538.90 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V2000 76

Label-AV-ZUG Backofen Combair V2000 76, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Touchscreenmit CircleSlide...
CHF 1'538.90 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V2000 7U

Label-AV-ZUG Backofen Combair V2000 7U, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas Platinum, Einbau in Unterschrank, T...
CHF 1'568.90 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V2000 76

Label-AV-ZUG Backofen Combair V2000 76, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas Platinum, Touchscreenmit CircleSlid...
CHF 1'568.90 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V4000 7U

Label-AV-ZUG Backofen Combair V4000 7U, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Einbau in Unterschrank, To...
CHF 1'573.70 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V4000 76

Label-AV-ZUG Backofen Combair V4000 76, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Touchscreenmit CircleSlide...
CHF 1'573.70 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V4000 7U

Label-AV-ZUG Backofen Combair V4000 7U, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas Platinum, Einbau in Unterschrank, T...
CHF 1'604.70 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V4000 76

Label-AV-ZUG Backofen Combair V4000 76, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas Platinum, Touchscreenmit CircleSlid...
CHF 1'604.70 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V4000 7UP

Label-AV-ZUG Backofen Combair V4000 7UP, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Einbau in Unterschrank, T...
CHF 1'800.70 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V4000 76P

Label-AV-ZUG Backofen Combair V4000 76P, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Touchscreenmit CircleSlid...
CHF 1'800.70 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V4000 7UP

Label-AV-ZUG Backofen Combair V4000 7UP, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas Platinum, Einbau inUnterschrank, T...
CHF 1'831.70 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V4000 76P

Label-AV-ZUG Backofen Combair V4000 76P, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas Platinum, Touchscreen mit CircleSl...
CHF 1'831.70 *
Neu
V-ZUG

V-ZUG Combair V6000 7U

Label-A+V-ZUG Backofen Combair V6000 7U, Breitennorm: 60 cm,Höhennorm: 76.2 cm, Spiegelglas schwarz, Einbau in Unterschrank,...
CHF 1'873.80 *